Åpningstider


NB Vi holder våre restauranter sommerlukket fra 10 juli -1 august.
Oscar: Åpent alle dager fra kl 15.00
Stallen: Åpent tirsdag-lørdag fra kl 15.00.